Centrum Prawa Żywnościowego


Przypomnij hasło Zarejestruj się
 • Image 1
  Zajmujesz się znakowaniem żywności?
  Masz wiele pytań i wątpliwości dot. zmian wprowadzonych
  rozporządzeniem 1169/2011?
  Interesuje Cię praktyka stosowania nowych przepisów?
  Obawiasz się wyników przyszłych kontroli produktów,
  za które odpowiadasz?
 • Image 1
  Stosowanie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów do produkcji żywności
  Produkty wg kategorii rozporządzenia nr 1129/2011
  Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz preparatów dymu wędzarniczego
 • Image 1
  W każdej chwili i miejscu
  Bez kosztów dojazdu
  Bez straty czasu
  W dobrej cenie
  Uzyskasz wiedzę i certyfikat

Szkolenia


 • Zmiany w znakowaniu żywności – najważniejsze zmiany prawne

  Zmiany w znakowaniu żywności – najważniejsze zmiany prawne

  Przedmiotem szkolenia jest omówienie nowych wymogów, jakie w zakresie znakowania środków spożywczych wprowadziło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie to zaczęło w pełni obowiązywać z dniem 13 grudnia 2014 r. Szkolenie nie ogranicza się tylko do przedstawienia nowych regulacji, ale szczegółowo omawia najczęściej występujące w praktyce problemy i wątpliwości interpretacyjne. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców branży spożywczej (producentów, przetwórców i sprzedawców) i przedstawicieli organów urzędowej kontroli żywności i innych osób i podmiotów zainteresowanych kwestią znakowania środków spożywczych.
  • Cena regularna: 349 zł

   Cena promocyjna: 299 zł

   Długość szkolenia: 83 min

   Data nagrania: 2015-08-04

   Autor szkolenia: Agnieszka Szymecka-Wesołowska

   0.00
   0 głosów
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close
 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

  Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

  Przedmiotem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, a więc wszelkich komunikatów i przekazów stosowanych w oznakowaniu, prezentacji i reklamie środków spożywczych, które podkreślają szczególne właściwości zdrowotne lub odżywcze żywności. Zasady te uregulowane zostały w Rozporządzeniu (WE) 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Pomimo, że rozporządzenie obowiązuje już blisko 10 lat, wciąż jeszcze jego stosowanie sprawia producentom wiele trudności. Szkolenie ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie najważniejszych spotykanych w praktyce problemów.
  • Cena regularna: 349 zł

   Cena promocyjna: 299 zł

   Długość szkolenia: 80 min

   Data nagrania: 2015-05-19

   Autor szkolenia: Agnieszka Szymecka-Wesołowska

   0.00
   0 głosów
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close
 • Suplementy diety - wymagania prawne

  Suplementy diety - wymagania prawne

  Przedmiotem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad i warunków wprowadzania na rynek suplementów diety. W szkoleniu przedstawiane są praktyczne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Problemy te dotyczą głównie samej kwalifikacji prawnej produktów, jak i wielorakich aspektów związanych z postępowaniem przed Głównym Inspektorem Sanitarnym. Szkolenie kompleksowo omawia kwestie znakowania i reklamy suplementów diety, wprowadzania ich na rynek, odpowiedzialność prawną za ich wprowadzenie, a także szereg innych istotnych zagadnień dla producentów, importerów i dystrybutorów suplementów diety.
  • Cena regularna: 349 zł

   Cena promocyjna: 299 zł

   Długość szkolenia: 90 min

   Data nagrania: 2015-08-04

   Autor szkolenia: Agnieszka Szymecka-Wesołowska

   0.00
   0 głosów
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close
 • Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

  Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

  Przepisy unijne dotyczące znakowania środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe, aromaty i enzymy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1334/2008 w sprawie aromatów i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1332/2008 w sprawie enzymów spożywczych.
  • Cena regularna: 350 zł

   Cena promocyjna: 299 zł

   Długość szkolenia: 73 min

   Data nagrania: 2014-12-11

   Autor szkolenia: mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek

   0.00
   0 głosów
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close
 • Przepisy UE w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów stosowanych do żywności

  Przepisy UE w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów stosowanych do żywności

  Na szkoleniu zostały przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów oraz enzymów spożywczych. Omówiono praktyczne znaczenie ww. przepisów dla producentów żywności oraz wytyczne dotyczące interpretacji niektórych wymagań (m.in. przyporządkowania produktów do odpowiednich kategorii w rozporządzeniu 1129/2011).
  • Cena regularna: 399 zł

   Cena promocyjna: 299 zł

   Długość szkolenia: 68 min

   Data nagrania: 2014-12-15

   Autor szkolenia: mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek

   0.00
   0 głosów
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close
 • Bezpieczeństwo materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - wymagania prawne

  Bezpieczeństwo materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - wymagania prawne

  Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat aktualnych przepisów prawnych dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, producentów żywności wykorzystujących materiały opakowaniowe oraz pracowników organów urzędowej kontroli.
  • Cena regularna: 399 zł

   Cena promocyjna: 299 zł

   Długość szkolenia: 45 min

   Data nagrania: 2015-01-21

   Autor szkolenia: mgr inż. Marzena Pawlicka

   100.00
   1 głos
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close
 • Deklaracja zgodności i inne dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE

  Deklaracja zgodności i inne dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE

  Szkolenie stanowi kompendium wiedzy nt. dokumentów potwierdzających zgodność z aktualnymi przepisami dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które muszą być m. in. dostępne na żądanie organów kontrolnych. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, producentów żywności wykorzystujących materiały opakowaniowe oraz pracowników organów urzędowej kontroli.
  • Cena regularna: 299 zł

   Cena promocyjna: 199 zł

   Długość szkolenia: 27 min

   Data nagrania: 2015-01-21

   Autor szkolenia: mgr inż. Marzena Pawlicka

   60.00
   2 głosy
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close
 • Obrona żywności przed celowym zanieczyszczeniem cz. 1

  Obrona żywności przed celowym zanieczyszczeniem cz. 1

  Szkolenie stanowi wprowadzenie do tematu obrony żywności i zapoznaje uczestników z podstawowymi wymaganiami systemów bezpieczeństwa i jakości żywności w zakresie ochrony przed jej celowym zanieczyszczeniem. Uczestnicy poznają źródła podstawowych wymagań (IFS, BRC, PAS 220), uczą się podejścia do różnych rodzajów zagrożeń w kontekście obrony żywności oraz zasad prowadzenia oceny podatności zakładu na celowe skażenie produktów. W trakcie szkolenia zostają przedstawione metody prowadzenia oceny wrażliwości, analizy i oceny zagrożeń, w tym w szczególności metodologia systemu TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) wg wymagań specyfikacji PAS 96. Szkolenie przygotowuje uczestników do uczestniczenia w budowaniu programu obrony żywności w zakładzie produkcyjnym oraz przeprowadzenia analizy i oceny zagrożeń związanych z obroną żywności.
  • Cena regularna: 349 zł

   Cena promocyjna: 299 zł

   Długość szkolenia: 120 min

   Data nagrania: 2015-02-09

   Autor szkolenia: mgr inż. Przemysław Tronina

   0.00
   0 głosów
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close
 • Obrona żywności przed celowym zanieczyszczeniem cz. 2

  Obrona żywności przed celowym zanieczyszczeniem cz. 2

  W trakcie szkolenia przedstawione zastaną praktyczne aspekty wdrażania planu obrony żywności w zakładzie produkcyjnym. Omówione zostaną m.in. zasady nadzoru nad personelem, jak również formy fizycznego i organizacyjnego zabezpieczenia zakładów. Uczestnicy szkolenia poznają sposoby wdrożenia zasad związanych z obroną żywności do praktyki funkcjonowania firm oraz sposoby ich bieżącego nadzorowania. Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności wspomogą tym samym uczestników w implementacji założeń związanych z obroną żywności w celu zbudowania systemu zabezpieczenia zakładu produkcyjnego przed celowym zanieczyszczeniem żywności.
  • Cena regularna: 399 zł

   Cena promocyjna: 299 zł

   Długość szkolenia: 172 min

   Data nagrania: 2015-02-09

   Autor szkolenia: mgr inż. Przemysław Tronina

   0.00
   0 głosów
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close
 • Sprzedaż żywności przez internet - aspekty prawne

  Sprzedaż żywności przez internet - aspekty prawne

  W szkoleniu poruszona została tematyka sprzedaży żywności przeznaczonej dla konsumentów przez Internet. Omówione zostały szczegółowe obowiązki informacyjne, które ciążą na podmiocie sprzedającym żywność drogą on-line, wyrażone w rozporządzeniu nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozróżnione zostały przypadki, w których wymagane jest zatwierdzenie sklepu przez organ Inspekcji Sanitarnej, oraz w których wystarczające jest jedynie zawiadomienie właściwego organu o fakcie prowadzenia internetowej sprzedaży żywności. Szkolenie swym zakresem obejmuje także wybrane regulacje sektorowe dotyczące problematyki sprzedaży suplementów diety oraz kwestię dopuszczalności sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet. Poruszono także aspekty wynikające z regulacji dotyczących ochrony praw konsumentów – w szczególności wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (regulamin strony internetowej) i ustawy o prawach konsumenta, w tym kwestię obowiązków informacyjnych ciążących na podmiocie dokonującym sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
  • Cena regularna: 350 zł

   Cena promocyjna: 299 zł

   Długość szkolenia: 41 min

   Data nagrania: 2015-01-05

   Autor szkolenia: Paulina Szczypkowska

   0.00
   0 głosów
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close
 • Restauracja, bar, stołówka - wybrane wymogi prawa żywnościowego związane z założeniem i prowadzeniem lokalu gastronomicznego

  Restauracja, bar, stołówka - wybrane wymogi prawa żywnościowego związane z założeniem i prowadzeniem lokalu gastronomicznego

  W szkoleniu poruszona została tematyka wybranych wymogów prawa żywnościowego związanych z założeniem i prowadzeniem lokalu gastronomicznego. Rozróżnione zostały przypadki, w których przedsiębiorca dysponuje lokalem gastronomicznym, oraz w których przedsiębiorca dopiero zamierza wybudować lokal. W drugim przypadku przedstawiono wymogi dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie lokalu. W szkoleniu omówiona została kwestia rejestracji i zatwierdzenia zakładu przed organami Inspekcji Sanitarnej. Wskazano na wymóg wdrożenia zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP. Omówiono poszczególne wymogi dotyczące higieny środków spożywczych określone w rozporządzeniu nr 852/2004 oraz sankcje za ich niespełnianie. Szkolenie swym zakresem obejmuje także kwestię przekazywania konsumentom informacji na temat alergenów w żywności oraz zagadnienie dotyczące sprzedaży alkoholu w lokalu gastronomicznym. Wskazano również na uprawnienia Inspekcji Sanitarnej w zakresie kontroli spełniania przez przedsiębiorcę wymogów higieniczno-sanitarnych.
  • Cena regularna: 299 zł

   Cena promocyjna: 199 zł

   Długość szkolenia: 56 min

   Data nagrania: 2015-02-02

   Autor szkolenia: Paulina Szczypkowska

   0.00
   0 głosów
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close
 • Znakowanie napojów alkoholowych

  Znakowanie napojów alkoholowych

  Szkolenie poświęcone jest praktycznym zagadnieniom z obszaru znakowania napojów alkoholowych. Podczas prezentowanego materiału będzie można się dowiedzieć, jakie informacje należy zamieścić obowiązkowo na oznakowaniu napojów alkoholowych, a jakich informacji można uniknąć. Ponadto, omówione zostaną kwestie dobrowolnych informacji o napojach alkoholowych, które mogą być zawarte na etykiecie. Całość szkolenia została przygotowana z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie żywnościowym, które obowiązują od 13 grudnia 2014 r.
  • Cena regularna: 350 zł

   Cena promocyjna: 250 zł

   Długość szkolenia: 35 min

   Data nagrania: 2015-03-31

   Autor szkolenia: Dominika Koroś

   0.00
   0 głosów
  Kup szkolenie Szczegóły szkolenia Uzyskaj dostęp bez rejestracji Close

Sprawdź

Newsletter

Zapisz się do newslettera

 Centrum Prawa Żywnościowego